การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
3rd   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณสันต์เพ็ชร เพ็ชร์เกษม
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: มิถุนายน 2558
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(32)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: บริษัท เอสซีที อินเตอร์พริ้น จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท: 981/176-177 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150
ประเทศ/เขต: ไทย, กรุงเทพมหานคร
Copyright ©2018, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.