สาระน่ารู้


สาระน่ารู้


 

สาระน่ารู้กระดาษที่ใช้กันโดยทั่วไป ในโรงพิมพ์ มีประมาณ 8 ชนิดที่ใช้กันเป็นประจำในโรงพิมพ์


1. กระดาษอาร์ตมัน มี 90G , 105, 130G , 160G
2. กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า มี 190G , 210G , 230G , 260G , 310G , 360G
3. กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า มี 210G , 230G , 250G , 300G, 350G
4. กระดาษถนอมสายตา Green Read มี 60G , 70G
5. กระดาษปอนด์ขาว มี 70G , 80G , 100G , 120G
6. กระดาษอาร์ตด้าน นีเวีย 90G , 128G , 157G , 190G
7. กระดาษกล่องแป้งหลังเทา มี 270G , 300G , 350G , 400G , 450G
8. กระดาษกล่องแป้งหลังขาว มี 250G , 270G , 300G , 350G , 400G , 450G
9. กระดาษนอกนำเข้า และกระดาษอื่นๆอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน และยังมีกระดาษอีกหลากหลาย ชนิดที่ที่ไม่ค่อยนิยมได้ใช้กัน

กระดาษที่ใช้ในโรงพิมพ์มีไซต์อะไรบ้าง?

กระดาษขนาดต่างๆที่เป็นขนาดมาตรฐานที่เรานิยมใช้กันจะเป็นของตระกูล A มาตราฐานของกระดาษ ISO 216 เป็นข้อกำหนดมาตรฐานกระดาษสากลของ ISO ว่าด้วยขนาดกระดาษ ที่ใช้กันในหลายประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึง ขนาดกระดาษที่คนรู้จักและนิยมใช้กันมากที่สุดคือ A4 มาตรฐานสากลนี้มีพื้นฐานมาจากสถาบันเยอรมัน เพื่อการมาตรฐานแห่งประเทศเยอรมนี มาตรฐานรหัส 476 (DIN 476) ในปี พ.ศ. 2535 โดยประเทศไทยก็นิยมใช้กระดาษตระกูล A ด้วยเช่นกัน

ขนาดกระดาษแผ่นใหญ่มาตรฐานที่ใช้กันใน โรงพิมพ์

การออกแบบงานพิมพ์เราควรจะทราบขนาดกระดาษมาตรฐานไว้ เพื่อจะได้ไม่เสียเศษกระดาษ ทำให้ต้นทุนไม่สูง  เพราะถ้าตัดกระดาษเสียเศษจะทำให้ต้นทุนในการผลิตสูง เพราะถ้าไม่รู้ขนาดมาตรฐานของกระดาษ ก็จะหาวิธีคำนวนที่ลงตัวไม่ได้ แต่การทำงานจริง บางทีลูกค้าอาจจะไม่ทราบขนาดของกระดาษแผ่นใหญ่ ลูกค้าก็สามารถแจ้งขนาดของชิ้นงาน แบบสำเร็จให้กับทาง โรงพิมพ์ ได้เลยครับ และทาง โรงพิมพ์ เราจะหาวิธีคำนวนให้ต้นทุนถูกที่สุดเพื่อให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องกระดาษ ครับ


ขนาดกระดาษมาตราฐาน โรงพิมพ์ ***กระดาษปอนด์, อาร์ตมัน, อาร์ตด้าน, ปรู๊ฟ มีอยู่ 3 ขนาดคือ 

  • ขนาด 24 x 35 นิ้ว
  • ขนาด 25 x 36 นิ้ว
  • ขนาด 31 x 43 นิ้ว 

ขนาดกระดาษมาตราฐาน โรงพิมพ์ ***กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า, อาร์ตการ์ด 1 หน้า มีอยู่ 2 ขนาดคือ 

  • ขนาด 25 x 36 นิ้ว
  • ขนาด 31 x 43 นิ้ว

ขนาดกระดาษมาตราฐาน โรงพิมพ์ ***กระดาษกล่องแป้งหลังเทา , กล่องแป้งหลังขาว มีอยู่ 2 ขนาดคือ

  • ขนาด 31 x 43 นิ้ว
  • ขนาด 35 x 43 นิ้ว

ขนาดกระดาษมาตราฐาน โรงพิมพ์ *** กระดาษเคมี (ก็อปปี้ในตัว) ที่นิยมมีอยู่ 1 ขนาดคือ 

  • ขนาด 24 x 36 นิ้ว 

ขนาดกระดาษมาตราฐาน โรงพิมพ์ *** กระดาษแบงค์สี โดยทั่วไปมีอยู่ 1 ขนาดคือ

  • ขนาด 31 x 43 นิ้ว

ขนาดกระดาษมาตราฐาน โรงพิมพ์ *** กระดาษ KA และ KI โดยทั่วไปมีอยู่ 1 ขนาดคือ

  • ขนาด 35 x 43 นิ้ว

ความรู้เรื่อง กระดาษ กับ โรงพิมพ์

ชนิดของกระดาษต่างๆมี 10 ชนิด (Type of paper)

จากความแตกต่างของกรรมวิธีในการผลิตกระดาษความแตกต่างของเยื่อกระดาษ สารเคมีตลอดจนเครื่องจักรในการผลิต  จะมีผลทำให้ลักษณะของกระดาษมีความแตกต่างกันตามวัสดุพื้นฐานในการผลิต โรงพิมพ์ จำเป็นต้องศึกษาถึงประเภทและชื่อเรียกของกระดาษเพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสามารถสื่อความหมายกับลูกค้าโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของการพิมพ์ และการใช้งานของลูกค้า กระดาษจะมีลักษณะ และชื่อเรียกต่างกันดังนี้

1. กระดาษบรู๊ฟ (newsprint)

     เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อไม้ป่น จึงทำให้มีราคาถูก คุณภาพต่ำ ถ้าเก็บไว้นานจะกรอบและแดงใช้พิมพ์หนังสือราคาถูก  หนังสือข้อสอบ และหนังสือพิมพ์ เนื้อกระดาษจะไม่ค่อยละเอียดและเรียบเนียน

2. กระดาษปอนด์ (bond paper)

     เป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูง เยื่อกระดาษทำจากเศษผ้าผสม ด้วยสารเคมี Sulfite ฟอกให้ขาวเป็นพิเศษ  เป็นกระดาษใช้พิมพ์งานที่มีค่า เช่นประกาศนียบัตรหรืกระดาษเขียนจดหมาย และอื่นๆ

3. กระดาษฟอกขาวหรือกระดาษปอนด์ขาว (Wood Free Paper)

     เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อเคมีฟอกขาว ผลิตเป็นกระดาษเพื่อใช้เขียนหรือพิมพ์ ใช้ทำสมุด และพิมพ์หนังสือโดยทั่วไปและทำเป็นกระดาษ A4 ใช้สำหรับเครื่องพริ้นทั่วไป ที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบัน 

4. กระดาษเหนียวหรือกระดาษสีน้ำตาลห่อของ (Kraft paper) KA , KI

     ทำจากเยื่อ Sulphate ผสมสีน้ำตาล มีความเหนียวมากใช้ทำกระดาษห่อของหรือบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษ และ กล่องกระดาษ

5. กระดาษปก (Cover Paper)

     เป็นกระดาษปอนด์ทำให้หนาเป็นพิเศษ มีความเหนียวทนทาน เพื่อใช้ทำปกหนังสือ

6. กระดาษวาดเขียน (Drawing Paper)

     เป็นกระดาษปอนด์ขาว แต่ทำให้เนื้อกระดาษสามารถรับสีได้ง่าย และมีผิวเหมาแก่การเขียนภาพระบายสี  ดูดหมึกดูดสีไว้โดยง่าย

7. กระดาษอาร์ต (Arts,Coate paper)

     เป็นกระดาษที่ได้มีการเคลือบผิวหน้าด้วยวัสดุบางอย่างให้มีผิวเรียบมัน เพื่อใช้พิมภาพที่มีรายละเอียด เหมาะสำหรับการทำแผ่นพับ ใบปลิว แคตตาล็อก นามบัตร กล่อง ที่เน้นคุณภาพสีคมชัดความละเอียดสูง 

8. กระดาษกล่อง (Box board) กล่องแป้งหลังเทา , กล่องแป้งหลังขาว

     เป็นกระดาษที่ด้านหน้าทำจากเยื่อเคมี มีลักษณะเป็นกระดาษปอนด์ขาว แต่ด้านหลังทำจากเยื่อไม้ป่น  หรืออาจเป็นเยื่อกระดาษเก่าซึ่งจะมีสีคล้ำ กระดาษชนิดนี้จะผลิจากเครื่องจักรชนิด Cylinder machine หลายๆชั้น

9. กระดาษโปสเตอร์ (Poster paper)

     เป็นกระดาษปอนดืที่ขัดมันเรียบหน้าเดียว ส่วนอีกหน้าหนึ่งจะปล่อยให้หยาบไว้

10. กระดาษแข็ง (Hard board)

     เป็นกระดาษที่ใช้ทำปกแข็งด้านในของหนังสือเมื่อใช้งานจะต้องมีกระดาษหรือวัสดุอื่นหุ้ม จึงเป็นกระดาษที่ไม่ต้องฟอกขาว  ทำจากเยื่อไม้ป่นหรือเยื่อกระดาษเก่า เนื้อกระดาษจะดูสีคล้ำ และผิวไม่เรียบหรืออีกชื่อนึงที่ โรงพิมพ์ เรียกกันคือ กระดาษจั่วปัง

 

ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: บริษัท เอสซีที อินเตอร์พริ้น จำกัด
ผู้ติดต่อ: คุณสันต์เพ็ชร เพ็ชร์เกษม
ที่อยู่: 981/176-177 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
ตำบล: แขวงแสมดำ
อำเภอ/เขต: เขตบางขุนเทียน
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10150
โทรศัพท์: 02-416-9582-6
โทรสาร: 02-416-9587
มือถือ: 093-259-8882
ไลน์ไอดี: sct09
อีเมล์: sales_sct01@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2018, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.