• พิมพ์กล่องอาหารเสริม
 • พิมพ์กล่องอาหารเสริม

พิมพ์กล่องอาหารเสริม


พิมพ์กล่องอาหารเสริม

โรงพิมพ์ เอสซีที อินเตอร์พริ้น จำกัด
รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ พิมพ์กล่องเครื่องสำอางค์ , พิมพ์กล่องโลชั่น , พิมพ์กล่องครีม , พิมพ์กล่องกลูต้า , พิมพ์กล่องน้ำหอม , พิมพ์กล่องอาหารเสริม , พิมพ์กล่องยาต่างๆ , พิมพ์กล่องของเล่น , พิมพ์กล่องใส่ผลิตภัณฑ์ ,พิมพ์กล่องใส่ขวดสุราหรูหรา , พิมพ์กล่องกระดาษใส่ขนม , พิมพ์กล่องใส่อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค , พิมพ์กล่องเจาะหน้าต่าง , พิมพ์กล่องขนมเค้ก , พิมพ์กล่องใส่ผลไม้อบแห้ง , พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP , พิมพ์กล่องใส่สินค้าอุปกรณ์ออฟฟิศ , พิมพ์กล่องใส่ธูปหอม/เทียน , พิมพ์กล่องลูกฟูกลอนอี , พิมพ์กล่องใส่แก้วน้ำ และกล่องอื่นๆ ฯลฯ

โรงพิมพ์ เอสซีที อินเตอร์พริ้น จำกัด เป็นโรงพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสติกเกอร์ และ สิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ อาทิ พิมพ์กล่องอาหารเสริม, พิมพ์กล่องเครื่องสำอางค์ , ฉลากสินค้า , กล่อง , แผ่นพับใบปลิว , โปสเตอร์ , และอื่นๆ อีกมากมาย โรงพิมพ์ เราจะเน้นเรื่องคุณภาพสินค้า และการบริการเป็นหลัก โรงพิมพ์เราเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ จากโรงงานมาตราฐาน ทั้งสติกเกอร์ และ กระดาษ สำหรับพิมพ์งานพิมพ์ การที่จะพิมพ์งานให้ออกมาสวยนั้น อันดับแรก ต้องมาจากวัสดุที่มีคุณภาพ และ QC งานพิมพ์ทุกขั้นตอนการผลิต โดยโรงพิมพ์เรามีบริการส่งสินค้าให้ถึงที่ ทั้ง กรุงเทพ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดทั่วประเทศ โรงพิมพ์เรายินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน โดยสามารถโทรติดต่อ 02-461-6498 ได้เลยครับ

ประโยชน์ของกล่องบรรจุภัณฑ์
กล่องบรรจุภัณฑ์ต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ อีกอย่างหนึ่งต่อผลิตภัณฑ์สินค้าที่เราได้ทำขึ้น ทั้งเพื่อใส่สินค้า และเพิ่มความหรูหรา เพิ่มมูลค่า เพิ่มความโดดเด่นให้สินค้านั้นๆ กล่องที่สวยงามก็จะสะดุดตาลูกค้า ทำให้เพิ่มโอกาศในการซื้อสินค้าได้มากขึ้น และทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีราคา สมราคากล่องบรรจุภัณฑ์ถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์โดยโรงพิมพ์เรามีความยินดีที่จะให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกล่องบรรจุภัณฑ์สวยๆ หรูหรา ดูดี มีราคา ให้กับลูกค้าทุกท่านปกป้องสินค้าและมีความยั่งยืน ตรงนี้เองที่กล่องกระดาษของเรา มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ กล่องกระดาษปลอดเชื้อของเรา กล่องกระดาษคอมบิเซฟที่คืนรูปได้สำหรับอาหารที่มีอุณหภูมิสูง ช่วยให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รับการปกป้องอย่างสูงสุดและยังคงคุณภาพไว้ได้เป็นระยะเวลานาน กล่องกระดาษนับเป็นทางออกด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดสำหรับอาหารที่สามารถเก็บได้นาน เพราะทำมาจากใยไม้ถึงร้อยละ 75 ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงทิ้งฟุตพรินท์ไว้น้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ 


 

 ความรู้พื้นฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านการค้าสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มแข็งด้านการจัดการตลาด หรือการพัฒนารูปแบบคงจึงยังไม่เพียงพอ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสงเสริม เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้มีความเข้มแข็งในการทำธุรกิจและขยายตลาด เบื้องต้นควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาตลอดจนความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ เป็นแนวคิดในการเรียนรู้อดีต ศึกษาปัจจุบัน เพื่อก้าวไปในอนาคต ความเข้าใจเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ในบทนี้จะช่วยให้การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการ เล็งเห็นความ สำคัญในการเลือกพัฒนาบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ได้อย่างโดดเด่นน่าสนใจ

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ การแบ่งบรรจุภัณฑ์แบ่งได้หลายวิธี เช่น แบ่งประเภทตามลักษณะกรรมวิธีการผลิตและวิธีการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ การแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ อาจแตกต่างกันออกไป แต่มีวัตถุประสงค์หลักที่คล้ายกัน คือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกได้ ดังนี้
1. บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย บรรจุภัณฑ์จะห่อหุ้มและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง บรรจุภัณฑ์ชั้นในจะทำหน้าที่หลักในการป้องกันสินค้าจากความชื้นและอากาศ ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียคุณภาพ คุณลักษณะมีรูปร่างลักษณะต่าง ๆเช่น เป็นขวด กระป๋อง หลอด ถุง กล่อง การออกแบบสามารถทำให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทำให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ และอำนวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรง
2. บรรจุภัณฑ์ชั้นใน ทำหน้าที่ในการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นในไม่ให้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอก บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สองมีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ชั้นแรกไว้ด้วยกัน หรือเป็นชุดในการจำหน่ายรวมตั้งแต่ 2 – 24 ชิ้นขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ ป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ำ ความชื้น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน และอำนวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เพื่อความสะดวกในการป้องกันและขนส่ง และทำหน้าที่ขายด้วยจึงต้องทำการออกแบบให้สวยงามดึงดูดใจผู้บริโภค เช่น กล่องบรรจุเครื่องดื่มกระป๋องชนิด 6 กระป๋อง กล่องกาแฟชนิด 50 ซองหรือกล่องบรรจุหลอดยาสีฟัน
3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ในการป้องกันผลิตภัณฑ์ การขนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วในระหว่างการขนส่ง ลักษณะของบรรจุภัณฑ์นี้ ได้แก่ หีบ ไม้ลัง กล่องกระดาษค่อนข้างขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน 

 

       

            รายละเอียดการ พิมพ์กล่องอาหารเสริม พิมพ์ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์แบบมาตรฐานสากลที่ถูกต้อง

                    1.ชื่อสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือ เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียน
                    2.ประเภทของสินค้า เช่น ครีม , โลชั่น , น้ำหอม , อาหาร , อาหารเสริม , ขนม และถ้าสินค้านำเข้าต้องระบุประเทศผู้ผลิตสินค้านั้นๆ
                    3.ชื่อโรงงานที่ผลิต สถานที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้สั่งนำเข้าสินค้าเพื่อขายต่อ
                    4.ขนาดปริมาณ , ปริมาตร , น้ำหนักของสินค้า หรือขนาดของสินค้า เป็นกรัม หรือ มิลลิลิตร หรือ CC ต้องระบุให้ชัดเจน
                    5.วิธีใช้การสินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือ ข้อควรใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์
                    6.ข้อแนะนำการใช้สินค้าต่างๆ เช่น ถ้าเกิดอาการแพ้ให้ไปพบแพทย์ หรือ ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติ หรือ ห้ามสตรีมีครรภ์ใช้
                    7.คำเตือนต่างๆแล้วแต่สินค้าและผลิตภัณฑ์ เช่น (ห้ามรับประทาน , ยาใช้ภายนอก , เด็กอายุต่ำกว่า , ห้ามสตรีมีครรภ์ใช้… ฯลฯ)
                    8.วันเดือนปีที่ผลิต และ วันหมดอายุของสินค้า ของผลิตภัณฑ์
                    9.ราคาของสินค้า และ ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
                    10.ตราสัญลักษณ์ อย. โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควรมีเลขจดแจ้ง


 

สินค้า
 • พิมพ์กล่องอาหารเสริมลดความอ้วน

  พิมพ์กล่องอาหารเสริมลดความอ้วน

  พิมพ์กล่องอาหารเสริมคุณภาพดี ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน หมึกที่ดีมีคุณภาพ มีความคมชัดจึงทำให้กล่องมีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้า

 • พิมพ์กล่องกลูต้าแก้มแดง

  พิมพ์กล่องกลูต้าแก้มแดง

  พิมพ์กล่องอาหารเสริมคุณภาพดี ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน หมึกที่ดีมีคุณภาพ มีความคมชัดจึงทำให้กล่องมีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้า

 • พิมพ์กล่องกลูต้าสครับผิวขาว

  พิมพ์กล่องกลูต้าสครับผิวขาว

  พิมพ์กล่องอาหารเสริมคุณภาพดี ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน หมึกที่ดีมีคุณภาพ มีความคมชัดจึงทำให้กล่องมีความสวยงาม ดึงดูดลูกค้า

 • พิมพ์กล่องคอลลาเจน

  พิมพ์กล่องคอลลาเจน

  กล่องคอลลาเจนที่ได้รับการออกแบบจากฝ่ายออกแบบของบริษัท จึงมีความสวยงามเข้ากับสินค้าของท่าน

 • กล่องอาหารเสริมผิวขาว

  กล่องอาหารเสริมผิวขาว

  กล่องอาหารเสริมคุณภาพดี ที่ได้รับการออกแบบจากฝ่ายออกแบบของบริษัท จึงมีความสวยงามเข้ากับสินค้าของท่าน

 • กล่องอาหารเสริมผิวขาวใส

  กล่องอาหารเสริมผิวขาวใส

  กล่องอาหารเสริมคุณภาพดี ที่ได้รับการออกแบบจากฝ่ายออกแบบของบริษัท จึงมีความสวยงามเข้ากับสินค้าของท่าน

 • กล่องอาหารเสริมคอลลาเจน

  กล่องอาหารเสริมคอลลาเจน

  กล่องอาหารเสริมคุณภาพดี ที่ได้รับการออกแบบจากฝ่ายออกแบบของบริษัท จึงมีความสวยงามเข้ากับสินค้าของท่าน

 • กล่องอาหารเสริมกลูต้าแก้มแดง

  กล่องอาหารเสริมกลูต้าแก้มแดง

  กล่องอาหารเสริมคุณภาพดี ที่ได้รับการออกแบบจากฝ่ายออกแบบของบริษัท จึงมีความสวยงามเข้ากับสินค้าของท่าน


การรับรอง
Verified By QuinL
Super Verified Member
3rd   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณสันต์เพ็ชร เพ็ชร์เกษม
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: มิถุนายน 2558
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(32)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: บริษัท เอสซีที อินเตอร์พริ้น จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท: 981/176-177 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150
ประเทศ/เขต: ไทย, กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท: บริษัท เอสซีที อินเตอร์พริ้น จำกัด
ผู้ติดต่อ: คุณสันต์เพ็ชร เพ็ชร์เกษม
ที่อยู่: 981/176-177 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
ตำบล: แขวงแสมดำ
อำเภอ/เขต: เขตบางขุนเทียน
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ประเทศ: ไทย
รหัสไปรษณีย์: 10150
โทรศัพท์: 02-416-9582-6
โทรสาร: 02-416-9587
มือถือ: 093-259-8882
ไลน์ไอดี: sct09
อีเมล์: sales_sct01@hotmail.com
ส่งข้อความถึงผู้ผลิต/ผู้ขาย
รหัสประเทศ เบอร์โทรศัพท์
+66
ผิดพลาดกรุณาลองใหม่อีกครั้ง
Copyright ©2018, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.